ඔබ සැමට සාමය සතුට පිරි සුභ නත්තලක් වේවා.

ඔබ සැමට සාමය සතුට පිරි සුභ නත්තලක් වේවා.

අද නත්තල් දිනය යි. මුළු ලෝ්කයම අද උත්සවාකාරයෙන් නත්තල් උත්සවය සමරති. නත්තල් යනු ලොවට අලුත් දර්ශණයක් ඉදිරිපත් කළ යුග පුර්ෂයකෙකුගේ උපත සමරණ අවස්ථාවයි. පසුගිය වසර 2018 පුරාම ඒ ශෞෂඨ යුග පුරැෂයා‍ණන්ගේ උපත කෝ්ටි පකෝටි මිනිස් සමුහයක් මේ මිහිතලය මත සමරා ඇත.
එසේ සැමරිමට හා ගෞරවයට පාදක වූයේ ඔහු ලෝව සිටි ධනවත්ම පුද්ගලයා නිසා නොවේ. ඔහු ඉහළම සැප සම්පත් විද කුමාර ජීවිතයක් ගත කළ නිසා ද නොවේ. ලෝව සිටි උගත්ම හෝ ඉහළම නම්බුනාම ලද නිසා ද නොවේ. ලොවේ සිටි බලවත්ම පුද්ගලයා වූ නිසා ද නොවේ. රෑපශිය නිසා ද නොවේ. පරම්පරාව නිසා ද නොවේ.
දුක් විදින ජනතාවට දුකෙන් වේදනාවෙන් පිඩනයෙන් මිදි මානසික සුවයක් ලැබීම සදහා මග කියා දුන් නිසා ය. අත්වැලක් වූ නිසා ය. ගුරුවරයෙකු වූ නිසා ය. ආලෝකයක් වූ නිසා ය. කිසිදු සහයක් කිසිවෙකුගෙන් නොලැබුන ද ජීවිතය කොතරම් දුශ්කර වුව ද තම මෙහෙවර ඉටුකළ නිසා ය. අනෙතාගේ යහපත වෙනුවෙන් ම ජීවිතය කැප කළ හෙයිනි. කිසිදු පිහිටක් රැකවරණයක් නැති අසරණයන්ට ම පිහිට වූ නිසා ය.
අසීමත බාධක, කරදර, දුශ්කරතා, පීඩන, කෙනිහිලිකමි අභිමුව පවා තම අරමුණ කෙරෙහි අචල විශ්වාසයෙන් හා දැඩි අධිෂ්ඨානශීලි කැපවීමෙන් මුළු ජීවිතකාලය පුරාවටම තම මෙහෙවර වෙනුවෙන් වෙහෙසවුනු නිසා ය. තමාගේ සුඛවිහරණය අනෙකාගේ යහපත වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කළ හෙයිනි.
තමා සමග එක බත්පත බෙදාගෙන කෑ තමාගෙම සගයෙනුත් තමාව පවා දුන්න ද නොසිලී සිටි හෙයිනි. පිළිගත් සමාජයේ නින්දාවට අවමානයට අපහාසයට පාත කළ ද අනෙකාගේ යහපත වෙනුවෙන් සියළු දුක් තනිව ඉසුළු හෙයිනි. තමාම පෝෂණය කළ වුන් තමාව විනාශකරවාලීමට කටයුතු කරද්දි පවා ඔවුනට අනුකම්පා කළේ ය. තමාට සෙවනැල්ලව සිටි අනුගාමිකයන් පවා තමාව නොහදුනන්නෝ සේ හැසිරෙද්හදි ඔවුන් ට ද දයාද දැක්විය.. වේදනාකාරී දුක්ඛිත මරණයකින් තම මෙහෙවර නිමා විය. කුරැසයක ඇණගසා වේදනාකාරී මරණයකින් තම මෙහෙවර නිමා කරවද්දි පවා නිරාමිස සුවයකින් එය වැළද ගත්තේ ය. ගුරැ ජීවිතය අවසන් විය. යුග පුරැෂයෙක් නිහඩ විය. එය අලුත් යුගයක ඇරඹුම විය.

ගුරැ ජීවිතය උත්තරීතර වන්නේ සැබෑ ගුරැවරැ අලුත් යුග නිර්මානය කරන හෙයිනි. මිනිසුන්ගේ හදවත්වලට ශක්තිය සපයන්නේ උත්තම ගුරැවරැය. ඔවුන් වෙදනාකාරී ජීවිතවලට සැනසීම ගෙන දෙන්නේ ගුරැවරැ ය. කඩාවැටෙන හදවත් එඩියෙන් නැගී සිටීමට ජවය දෙන්නේ ගුරැවරැ ය. ජීවිතය අලුතෙන් පටන් ගන්න ජීවය දෙන්නේ ගුරැවරැ ය. සියලු බාධක හමුවේ ඉදිරිියට යන්න ශක්තිය දෙන්නේ ගුරැවරැ ය. නැවුම් බලාපොරොත්තුවලින් ජීවිතය පුරවන්නේ දෙන්නේ ගුරැවරැ ය.. ලෝකය වෙනස් කිරීමට නොනිමෙන ආසාවක් ඇති කරවන්නේ ගුරැවරැ ය. ගුරැ ජීවිතය උත්තරීතර වන්නේ එහෙයිනි. ගුරැ ජීවිතය පූජනීය වන්නේ එහෙයිනි.

ජෙසුුසු කිස්තුස් නම් වූ යුග පුරැෂයාගේ, සමිදානන්න්ගේ, ගුරැ පියාණන්ගේ උපත සමරණ මෙවන් නත්තල් දිනයක මුල් ළමාවිය සංවර්ධන කාර්යේ නැයැලෙන ගුරැවරියන්ට ගුරැ ජීවිතයේ උත්තරීතර්ත්වය පූජනීයත්වය වටහා ගැනීමට නත්තල ආශිර්වාදයක් වේවා. ඔබ ලගට එන පුංචි දුවා දරැවන්ට ද එවැනීම යුග පුරුෂයවීමට පදනම ඔබගේ ඇසුරෙන් ඔවුනට ලැබේවා. ශක්තිය ලැබේවා. ජීවය ලැබේවා.

අසිරිමත් නත්තල් දින පුංචි තිලිනයක් ලෙස ළමා ලේකම් කාර්යාලයේ ඇරැණ අතුකෝරාළ මහතා රචිත මුළ ළමාවියේ ජීවන ගීතය ද ඔබ සමග බෙදා ගන්නෙමු.
https://www.facebook.com/100001845283048/videos/2351547618250058/

janaka kamalgoda
25.12.2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *