හිතවත් ගුරු සිසු සිසුවියනි

සෑම වසරකම මාර්තු හා අගෝස්තු (උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසු) ආයතනය නව කණ්ඩායම් සදහා දේ්ශණ ආරම්භ කරයි. 

2021 වසර සදහා නව කණ්ඩායම් සදහා නවක සිසු සිසුවියන් බදවාගැනීම මෙම දිනවල පැවැත් වේ. 2021 අප්‍ර්ල් මස පළමු සතියේ සිට දේශණ ආරම්භ කිරීමට සැලැසුම් කර ඇත. 

නව පාඨමාලා සදහා මුදල් ගෙවා ලියාපදිංචි වන සිසු සිසුවියන්ට අයදුම්පතේ සදහන් කර තිබු  විද්‍යුත් ලිපිනයට නව පාඨමාලාවේ දේශණ පැවැත්වෙන කාල සටහන, දේශනවලට සහභාගිවීම සදහා username, Password හා සෙසු විස්තර එවනු ලබයි.

සියළුම නව කණ්ඩායම්මා සදහා සමාරම්භක උත්සවය 2021.04.04 04 දින පෙ.ව. 10.00 අන්තර්ජාලය හරහා පැවැත් වේ.

ඒ දින සිට අන්තර්ජාලය හරහා දේශණ ආරම්භ කරයි. ඔබගේ ජංගම දුරකථනයට Educational package ඒකක් සක්‍රීය කර ගත් විට මාසයකට රු 150 ක වැනි මුදලකින් මාසය පුරා දේශණවලට අන්තර්ජාලය හරහා සම්බන්ධවීමට ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත.

කොරෝනා වෛරස් තත්ත්වය නිසා  රටේ අධ්‍යාපන කටයුතු අකර්මණ්‍ය වුවද අප ආයතනය අන්තර්ජාලය හරහා සුපුරැදු පරිදී අධ්‍යයන කටයුතු සිදු කරන ලදි.  රටේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයේ ඇති වු කවර බාධක අභිමුව වුවද අප ආයතනයේ සිසු සිසුවියන්  අන්තර්ජාලය හරහා  දේශණවලට සහභාගිවෙමින් ඉතා සතුටින් තම අධ්‍යයන කටයුතු සිදුකරගෙන යන ලදි.

ලෝකයෙන් සම්ප්‍රදායික පන්ති කාමරය අභාවයට යමින් පවති. විවිධ ප්‍රදේශවල විසිරී සිටින සිසු සිසුවිය හා ගුරුවරු අන්තර්ජාල හරහා මුහුණට මුහුණ හමුව එකට ඉගෙන ගන්නා smart Classroom ලෝකය පුරා ජනප්‍රිය වෙමින පැවතිනි.  කොරෝ්නා වෛරසය නිසා තව වසර 10 කින් පමණ අප රටට එමට තිබුණු තාක්ෂණයට ක්ෂණිකව පරිිවර්තනයවීමට අපට හැකි විය. 

ඇත දුර ගම් පළාත්වල සිටින අයට  ගැඹීණිබව, කුඩා දරැවන් සිටීම වැනි විවිධ හේතු නිසා සතිපතා දේශණවලට දුරකතර ගෙවා ආයතනයට පැමිණිමට අපහසු තරැණ තරැණියන්ට නිවසේ සිටම දේශනවලට සහභාගි වෙමින් සාර්ථකව සම්පුර්ණ පාඨමාලාවම හැදැරීමට ද අවස්ථාව ලැබිනි. 

මේ නිසාම අන්තර්ජාලය හරහා සම්පුර්ණ පාඨමාලාවම හැදැරීමට ද අවස්ථාව හා පහසුකම් අප ආයතනය ද සපයා ඇත.