jhjjh

hghghghgg

ප්‍රජා සබඳතාවල වැදගත්කම – S.P ඉරේෂා සංජීවනී ජයවර්ධන

ගුරුවරුන්ගේ දඩුවම් – සුෂාණි ශිරංගා පතිරාජ

දරුවන්ගේ පෞරුෂ සංවර්ධනය – ප්‍රියංකා දිල්රුක්ෂි ප්‍රනාන්දු

මුඛ පිළිකා රෝග මර්දනය කල හැකිද ? – H . ඉරේෂා උමයංගනී සිරිවර්ධන

රටේ සංවර්ධනය සදහා දක්ෂතා ඇති සම්පත් දායකයන් බිහිකිරීම – රුක්ෂිනි ශශිකලා රාජපක්ෂ Part IPart IIPart III

ආර්ථික දුෂ්කරතා ඇති පවුල් වල පෝෂණය – එම්.ඒ. චිත්‍රාංගනී පෙරේරා

මුල් ළමාවිය දරුවන්ගේ සදාචාර සංවර්ධනය – කේ.එම්.එම්.ආර්. තුෂ්මාලි ප්‍රනීති තිලකරත්න Part IPart II

පවුල තුලින් ඉටුවිය යුතු යුතුකම් සහ වගකීම් – ඇම්.ආර්. චමරි නිරෝෂා සඳමාලි

අපෙන් ගිලිහී යන සංස්කෘතික වටිනාකමින් හෙබි ජන ක්‍රීඩා – දිලිනි අමරසිරි ගුණවර්ධන Part IPart IIPart III

මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු – සුදර්ශනී ශිරෝමාලි හේවාසිංහ Part IPart II

සාර්ථක පවුල් ජීවිතය සහ ළමුන්ගේ අනාගතය – පී.ඩී. මාලි මනෝමනි Part IPart II

විද්‍යුත් මාධ්‍ය භාවිතය හේතුවෙන් සිදුවන සාරධර්ම පිරිහීම – එච්.එම්. විද්‍යානි නදීශා

බස්නාහිර පළාතේ මුල් ළමාවිය දරුවන් ප්‍රිය කරන ආහාර – U. තිලිණි දිල්රුක්ෂි පෙරේරා

මව හෝ පියා අහිමි පවුල්වල චර්යා ගැටලු – පී.ජී. නිල්මිණී වීරසිංහ part IPart II

වීදි දරුවන්ගේ මුලික අයිතිවාසිකම් – ජී. සඳමාලි ඉෂාර කරුණාරත්න Part IPart II

දරුවන්ගේ පෞරුෂ සංවර්ධනය සඳහා මවගේ වගකීම – එච්.ඩී. ගයානි කසුනි

දරුවන්ගේ පෞරුෂ සංවර්ධනයට දෙමාපියන්ගෙන් සහ වැඩිහිටියන්ගෙන් ලැබෙන දායකත්වය – P.W.C ප්‍රියංගනී Part I-Part II

විශේෂ අධ්‍යාපන අවශ්‍යතා ඇති සිසුන්ගේ සංවර්ධනය නංවාලීම – වජිරා.යූ.ආර් ධර්මසිරි

ළමුන්ගේ සමාජානුයෝගී චර්යා විමර්ශනය කිරීම – කේ.වී. කාංචනා සිරිවර්ධනPart IPart II

ළමුන් මන්දපෝෂණයට ලක්වීමට බලපාන හේතු – එච්.ඩී. ශාලිකා සේනානි Part IPart II

මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන සේවාව – ලක්මිණි සඳුනි ඔබේසේකර

මුල් ළමාවිය දරුවන් අඩු ක්‍රියාශීලි වීම සඳහා බලපාන සාධක – එස්.එම්. මධුභාෂිනි සමරකෝන් Part IPart IIPart III

නිවසේ පරිසරය දරුවන්ගේ සංවර්ධනයට දායක වන ආකාරය – ඩී.එම්.ජී.එන්.පී . දිසානායක Part IPart II

ප්‍රාථමික සිසුන්ගේ ළමා මනස වර්ධනය කෙරෙහි චිත්‍ර කලාවේ බලපෑම – නිරංජලා දිල්රුක්ෂි වීරසිංහ

පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයට කෙසේ බලපායිද ? – ඊ.පී. වින්ධ්‍යා ශ්‍රීමාලි Part IPart IIPart III

පූර්ව ප්‍රසව අවධියේ මවට ඇතිවන ගැටළු

ගැබිණි සමයේ දී මුහුණ දීමට සිදුවන කායික ගැටළු – එම්. නිශාදි රමේෂිකා ප්‍රනාන්දු Part IPart II

අයහපත් මුඛ සෞඛය හේතුවෙන් ළමුන් මුහුණ පාන ගැටළු – ඒ.ඒ.ඩි. නිරංජලා දිල්රුක්ෂි Part IPart IIPart III

වර්ධන ඌණතා පෙන්නුම් කරන කාල සීමාව – එම්.ඒ.සී.කේ. දිසානායක Part IPart II

ඉගෙනුම් ක්‍රම වේදවල ස්වභාවය අධ්‍යනය කිරීම – යූ.ඩබ්ලිව්.ආර්. අංජලික සෙව්වන්දි දිසානායක

මුල් ළමාවිය දරුවන් සඳහා දඬුවම් අත්‍යවශ්‍යමද ? – එච්.එච් නයනහංසි ද සිල්වා Part IPart II

විද්‍යුත් මාධ්‍ය භාවිතය හේතුවෙන් සිදුවන සාරධර්ම පිරිහීම – H.K. ඉවෝන් ප්‍රියංගිකා පීරිස්

දරුවාගේ හිතකර සමාජ චර්යා සංවර්ධනය – එම්.කේ. දිනුෂා නෙළුම්මාලි කුලතුංග

වර්තමානයේ වීදි දරුවන් ගෙවන්නා වූ ජීවිත වල ස්වභාවය – එස්.පී. හර්ෂා එරංගනී

කායික සහ මානසික සංවර්ධනය මග හරවා ගැනීම සඳහා – S.W. රුචිරා උපේක්ෂා සිල්වා Part IPart II

පෙර පාසල් ළමයාගේ විවිධ හැසිරීම් රටා – එම්.ටී. ෆාතුමා රුක්ෂානා

මුල් ළමාවියේ ක්‍රියාකාරකම්හි යෙදෙන දරුවන්ගේ වෙනස්කම් – කේ.එම්.එස්. ප්‍රමෝදී කෝෂිලා සේනාධීර Part IPart IIPart III

විද්‍යුත් මාද්‍ය භාවිතය තුලින් දරුවන් අපචාර වලට බඳුන් වන ආකාරය – W.K චතුරිකා නිලුපුලි

බහුවිධ බුද්ධි න්‍යාය අනුව බුද්ධිමය දක්ෂතා හඳුනාගැනීම – P.K. ලිහිණි ලක්ෂාණි Part IPart II

ළමුන් සඳහා නිවස පදනම් කරගත් අධ්‍යාපනය සාර්ථකද ? – K.M. නෙලුකා දුලාංජලී රොඩ්‍ර්ගෙෘ්

විවිද පවුල් පසුබිම් තුල හැදී වැඩෙන දරුවන්ගේ මානසික තත්වයන් – ප්‍රමිතා ප්‍රසාදි රූබසිංහ

මවු පිය සෙනෙහස අහිමි දරුවන්ගේ චිත්තවේග ගැටළු තත්වයන් – ඒ.ඒ.ඩී. දනුෂ්කා සුභාෂණී

කථන ඌනථා ඇති දරුවන්ගේ කථන කුසලතා සංවර්ධනය කිරීම – Farah kamaldeen

ළමුන් ආක්‍රමණශීලී වීමට හේතු සහ ඒවා වලක්වා ගැනීම – R.H.D. මල්ෂානි ප්‍රේමරත්න Part IPart II

රිය අනතුරු හේතුවෙන් අනතුරට පත්වන ළමුන් මුහුණදෙන ගැටළු – ඒ.එම්. සමිතා සමන්මලී කුමාරි කුලතුංග

මදසරු භාවයෙන් පීඩාවට පත් කාන්තාව – එන්.ජී. ලක්මිණී ජයසේන Part IPart IIPart III

1-5 ශ්‍රේණි ළමුන් මුහුණපාන ගැටළු – W.A. චන්දිමා නිලිමිණී Part IPart II

දෙමාපියන්ගේ නුසුදුසු චර්යා හේතුවෙන් ළමුන්ට මුහුණ පෑමට සිදුවන දුෂ්කරතා – K.H.M. යේනුකා ගංගානි කරුණාරත්න

Practical life activities for development of Early Childhood – H.H. Buddhika Sandamali

ආර්ථික දුෂ්කරතා ඇති පවුල් වල ළමුන්ගේ ගැටළු – එන්. සුදර්ශනී පෙරේරා Part IPart IIPart III

දරුවන්ගේ පෞරුෂ සංවර්ධනය සඳහා න්‍යෂ්ටික සහ විස්තෘත පවුලේ බලපෑම – ඩබ්.ජී.ජී. දිනුෂා දර්ශනී ජයසූරිය Part IPart II

දෙමාපියන් අසීමාන්තික ලෙස රූපවාහිණිය බැලීමෙන් දරුවන්ට වන අයහපත – එල්.ඒ.එන්. මදුශානි ගුණතිලක

මුල් ළමාවියේ ඉගෙනුම් ක්‍රමවේද – එරන්තිකා නේමාලි සිරිවර්ධන

පෙරපාසල තුලින් ළමයාගේ පෞරුෂය සංවර්ධනය කලයුත්තේ කෙසේද ? – T.H. සචිනි සුරේෂිකා Part IPart II

අධ්‍යාපනයේ තරඟකාරිත්වය නිසා සාරධර්ම පිරිහේද ? – බී.ඩී. මදුෂා ප්‍රනාන්දු Part IPart II

ළමුන් ලිංගිකව අපයෝජනයට හසුවීමට බලපාන හේතු – I.G. නිශාදි කල්පනා

ඩවුන් සින්ඩ්‍රෝමය සහිත දරුවන් හඳුනාගෙන ඔවුන්ගේ වර්ධනයට සහය වීම – ඉහල කත්‍රිගේ මදුෂානි දර්ශිකා

දරුවන් තුළ ආක්‍රමණශීලි චර්යාවන්ට නිවෙස් පරිසරයෙන් ඇතිවන බලපෑම – සුමුදු නිලුෂා දිස්මි ගුණසේකර

ළමාවිය සංවර්ධනයට ගුරුවරියගේ දායකත්වය – ඉෂාණි බුද්ධිකා දිසානායක

දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය කෙරෙහි පවුල් පරිසරය ඇතිකරන බලපෑම – W.A. සුරංගි වාසනා

පෙර පාසල් දරුවාගේ චතුර්විධ බාශා නිවැරදිව සංවර්ධනය කලයුත්තේ කෙසේද ? – එල්.ඩී. වජිරා නානායක්කාර

විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති ළමුන් හඳුනාගනිමු – M.W. චමරි මධුශාන්ති Part IPart IIPart III

ගැහැනියක් ගණිකාවක් වන්නේ කෙසේද ? – කුලක්ෂි ඕෂධී අල්විස් Part IPart II

යෞවනයන් මත්පැන් සහ මත් ද්‍රව්‍ය වෙත ඇබ්බැහි වීමට බලපාන හේතු – ආර්.එම්.කේ . ගීතානි ප්‍රියදර්ශනී රාජනායක

මුල් ළමාවිය දරුවන්ගේ චර්යා රටා – M.V. දුලංජලි මදුරාවල Part IPart IIPart IIIPart IV

ඉගෙනුම් දුෂ්කරතා සහිත සිසුන් හඳුනාගැනීම – G.K.D.M. නදීකා අනුරාධි ජයවීර Part IPart IIPart IIIPart IV

Research on the Life Style of Street Children in Sri Lanka – Sr. Niroshani Vidurangika

මුල් ළමාවිය සංවර්ධනයේදී රැකවරණය – ඩී.එල්. සරලා ප්‍රේශ්‍යානි ලියනගේ Part IPart II

පෙර පාසල් දරුවන් තුල දක්නට ලැබෙන මුඛ සෞඛ්‍ය ගැටලු – ලක්ෂ්මිනි පතිරණ

මුල් ළමාවිය දරුවන්ට අකුරු ලිවීම කෙරෙහි ගුරුවරුන්ගේ බලපෑම – B. උදේනි සෙව්වන්දි Part IPart IIPart III

පරිවාසයන් තුල වෙසෙන මුල් ළමාවිය දරුවන්ගේ පෞරුෂ සංවර්ධනය – M.A.D.C කුමාරි Part IPart II

අනුකරණය හේතුවෙන් ළමුන්ට ඇති විය හැකි ගැටළු – ජී.ඒ. මනීෂා රංගනී

අව පීඩිත තත්වයන්ට මුහුණ දෙන තරුණ තරුණියන් – H.G.G.M . හපුහින්න

දරුවෙකු හදාවඩා ගැනීම සහ දෙමාපිය වගකීම – P.G. මෙලනි ඉරංගිකා Part IPart II

පාසල් යන වයසේ දරුවන් පාසල් නොයාමට හේතු – කේ.ඒ. දුෂාන්ති සංජීවනී

මුල් ළමාවිය දරුවන්ගේ අයහපත් චර්යා රටා Part IPart IIPart III

Early Childhood Education Will Affect The Childs Development – D.M Thilanka Subodhi Karunathilake

How Parental Separation Effects on Child Development – Fathima Arafa Rafique

යොවුන් වියේ මානසික ගැටලු තුලින් අධ්‍යාපනයට සිදුවන බාධාවන් – ආර්.අයි.බී. නුවන්තික පියුමාලි

ඉගෙනුම කෙරෙහි අවධානය අඩු ළමුන් ඉගෙනුමට පොලඹවා ගැනීම – L.G.A. ප්‍රබෝධනී උදේශිකා

වත්මන් සමාජයේ සිදුවන ළමා අපයෝජන සහ ඉන් පීඩාවට පත් ළමුන්ගේ ගැටළු විමර්ශණය කිරීම – සිත්ති සරීනා

අවධානය රහිත ළමුන් ඉගෙනීම වෙත යොමු කිරීම – S.C.R.A. හේෂානි රසාංජලි ගුණසේකර Part Ipart II

ළමා අපයෝජන වල ස්වභාවය සහ ළමුන් අපයෝජනයට හසුවීමට බලපාන හේතු – ප්‍රභාෂ් සුදර්ශනී ගමගේ

මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන කළමනාකරණය සහ සෙල්ලම් මිදුල කලමනාකරණය – බී.ජී. තුෂාන්තිකා දිල්හානි Part Ipart IIPart IIIPart IVPart VPart VI

මුල් ළමාවිය දරුවන්ගේ බර අඩුවීමට හේතු – සමන්ති වජිරා තලගහවත්ත Part IPart IIPart III

ළමා අපයෝජනය – E.A.D. දුතිකා මධුෂානි

පෙර පාසල් ළමුන්ට බහුලව වැළඳෙන ලෙඩ රෝග – S මාෂා පසඟතුරාණි ප්‍රනාන්දු Part IPart II

මුල් ළමාවිය දරුවන්ගේ මුලික ගණිත සංකල්ප – කේ.ඩී. ක්‍රිෂ්මි නිරෝදා ජයවර්ධන

කළමණාකාරිත්වයෙන් යුත් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය – ඊ.එම්. හෂිකා මධුෂානි පෙරේරා

මුල් ළමාවිය දරුවාගේ පූර්ණ පෞරුෂ සංවර්ධනය – සූසන් ඉලෙන් රේෂල් වොන්හාට්

රට රැකියාවට ගිය අම්මලාගේ හෙට දවස අහිමි වූ මල් කැකුළු – ඩබ්.කේ. චන්ද්‍රානි මැණිකේ Part IPart II

පෙර පාසල් පද්ධති කළමනාකරණය – කේ.කේ. ඉෂන්තිකා ප්‍රසංගනී Part IPart II

මුල් ළමාවිය මධ්‍යස්ථාන වල ප්‍රමිතීන්, දරුවන්ගේ පෞරුෂ සංවර්ධනයට බලපාන ආකාරය – බී.ඒ. සොනාලි කුමාරසිංහ