ඉංග්‍රීසි භාෂාව කිසිදු අපහසුවකින් තොරව භාවිතා කිරීමට හැකිවන පරිදි මෙම පාඨමාලාවෙන් අපි ඔබගේ සන්නිවේදන නිපුණතා සංවර්ධනය කරනනෙමු. ඔබ පාසල් ශිෂ්‍යයෙකු, විශ්වවිද්‍යාල හෝ වෘත්තීය පුහුණුව ලබන්නෙකු, රැකියාවක් කරන්නෙකු හෝ රැකියාවක් සොයන්නෙකු හෝ කවර වෘත්තීය කේෂ්ත්‍රයක සිටිය ද කවර අධ්‍යාපන මට්ටමක ඔබ සිටිය ද මේ දේශණ මාලාව ඔස්සේ ඔබ ඉංග්‍රීසී භාෂාවෙන් කථාබහ කිරීමට අවශ්‍ය නිපුණතා සංවර්ධනය කර ගනු ඇත. ඉංගීීීීසී භාෂා පාඨමාලාව දේශණ 20 කින් සමන්විත ය.

ගතානුගතික ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීම වෙනුවට සජීවිව ඔබ සමග කථා කරමින් ඔබගේ කථන හැකියාව දියුණු කරනු ඇත. TPACK ක්‍රමවේද ඔස්සේ 21 වන සියවසට උචිත අධ්‍යාපන ක්‍රමවේද ඔස්සේ මෙම දේශණ මාලාව සකස් කර ඇත.

පැය 03 බැගින් වු දේශණ 20 කින් සමන්විත මෙම දේශණමාලාව සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වේ.

සාමාන්‍ය පාඨමාලාව – විභාග ගාස්තු ද සමග සම්පූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තුව රු 20,000.00 කි

කෙටිකාලීන විශේෂ පාඨමාලාව – සම්පූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තුව රු 5,000.00 කි.

කෙටිකාලීන විශේෂ පාඨමාලාව සදහා SAIIHE හිි පාඨමාලා හදාරණ ආයතනයේ ලියාපදිංචි සිසු සිසුවියන්ගෙන් හා මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ගුරැවරියන්ගෙන් අයකරන්නේ රු 2000 ක මුදලක් පමණි.

කොරෝනා වෛරස් තත්ත්වය නිසා  නිවස්වලට හුදකලා වන ඔබගේ අපතේ යන කාලයට අර්ථයක් ලබාදීම සදහා විශේෂ පාඨමාලාවක් ලෙස මෙම කෙටිකාලීන විශේෂ පාඨමාලාව 2021.02.12 දින සිට පැවැත් වේ.  

විඩියෝ දේශණමාලාව නිෂ්පාදනය කිරීමට යන වියදම පියවා ගැනීම සදහා පමණක් රු 2000 ක් වැනි මුදලකට පාඨමාලාව හැදැරීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ සිමිත පිරිසකට පමණි. ඒබැවින් මෙම කණ්ඩායම සදහා ලියාපදිංචි වී පාඨමාලාව හැදැරීමට අවස්ථාව උදාකර ගන්න.

ලංකා බැංකුවේ විජේරාම ශාඛාවේ ඇති අංක 76637021  දරණ “දකුණු ආසියා අන්තර්ජාතික උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය” යන ගිණුමට දිවයිනේ පිහිටි  ඔ්නෑම ලංකා බැංකු ශාඛාවකින් හෝ අන්තර්ජාලය හරහා පාඨමාලා ගාස්තුව  බැර කරන්න. අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීමේදී ගිණූම පිහිටි ශාඛාව යන්නට “විජේරාම ශාඛාව” ලෙස සදහන් කරන්න.

පාඨමාලාවට ලියාපදිංචිවීම සදහා මෙම Link ඒක මත Click කරන්න

බැංකුවට පාඨමාලා ගාස්තු ගෙවා ඉහත පොරමය පුරවා ඒවන අයට Microsoft Team හරහා සජීවිව හරහා දේශණවලට සම්බන්ධවීමට Username & Password විද්‍යුත් තැපැලෙන් හෝ Wahtsapp මගින් ඒවනු ඇත.

වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නම් සතියේ දිනවල පෙව. 9.00 සිට පව 4.00 දක්වා 0112815001 හෝ 0727573044 අමතන්න.

මෙම පාඨමාලාව හරහා ඉංග්‍රීසි භාෂෘවෙන් කථා කිරීම සදහා වන නිපුණතා අනිවාර්යෙන්ම අප දියුණු කරන්නෙමු. පාඨාමාලව සාර්ථකව නිමකරන අය කිසිදු චකිතයකින් තොරව ඉංග්‍රීසියෙන් කථා කල හැකි මට්ටමට ලගා වන බව වගකීමෙන් ප්‍රකාශ කරන්නෙමු.

පාඨමාලාවේ දේශණ 2021.02.12 දින සිට සෑම සතියකම අගහරුවාදා සහ සිකුරාදා දිනවල ප.ව. 2.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා පැවැත් වේ. 

Last Update: 12.11.2020 11.00pm