ඉංග්‍රීසි භාෂාව කිසිදු අපහසුවකින් තොරව භාවිතා කිරීමට හැකිවන පරිදි මෙම පාඨමාලාවෙන් අපි ඔබගේ සන්නිවේදන නිපුණතා සංවර්ධනය කරනනෙමු. ඔබ පාසල් ශිෂ්‍යයෙකු, විශ්වවිද්‍යාල හෝ වෘත්තීය පුහුණුව ලබන්නෙකු, රැකියාවක් කරන්නෙකු හෝ රැකියාවක් සොයන්නෙකු හෝ කවර වෘත්තීය කේෂ්ත්‍රයක සිටිය ද කවර අධ්‍යාපන මට්ටමක ඔබ සිටිය ද මේ දේශණ මාලාව ඔස්සේ ඔබ ඉංග්‍රීසී භාෂාවෙන් කථාබහ කිරීමට අවශ්‍ය නිපුණතා සංවර්ධනය කර ගනු ඇත. ඉංගීීීීසී භාෂා පාඨමාලාව දේශණ 25 කින් සමන්විත ය.

ගතානුගතික ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීම වෙනුවට සජීවිව ඔබ සමග කථා කරමින් ඔබගේ කථන හැකියාව දියුණු කරනු ඇත. TPACK ක්‍රමවේද ඔස්සේ 21 වන සියවසට උචිත අධ්‍යාපන ක්‍රමවේද ඔස්සේ මෙම දේශණ මාලාව සකස් කර ඇත.

පැය 03 බැගින් වු දේශණ 25 කින් සමන්විත මෙම දේශණමාලාව සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වේ.

සාමාන්‍ය පාඨමාලාව – විභාග ගාස්තු ද සමග සම්පූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තුව රු 20,000.00 කි

කෙටිකාලීන විශේෂ පාඨමාලාව – සම්පූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තුව රු 2,000.00 කි.

කොරෝනා වෛරස් තත්ත්වය නිසා  නිවස්වලට හුදකලා වන ඔබගේ අපතේ යන කාලයට අර්ථයක් ලබාදීම සදහා විශේෂ පාඨමාලාවක් ලෙස මෙම කෙටිකාලීන විශේෂ පාඨමාලාවYoutube හරහා නොවැම්බර් මස අවසානයේ සිට ජනවාරි දක්වා පැවැත් වේ. එම කාල වකවානුව තුළ අවම සතියට දින 02 බැගින් පැය 03 බැගින් වු දේශණ 25 කින් මෙම විශේෂ පාඨමාලව පැවැත්වෙනු  ඇත.

2020.11.13 දින හෝ ඒදිනෙන් පසු පාඨමාලාව සදහා පහත උපදෙස් පරිදි බැංකුවට මුදල් ගෙවන අය ගෙවිය යුතු මුළු මුදල රු 2000 කි. මෙම මුදලට පාඨමාලාව හැදැරීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ සිමිත පිරිසකට පමණි. පුර්ව දැනුම් දීමකින් තොරව මෙම මුදල ඉහළ යා හැකිය. ඒසේ අයකරණ ගාස්තු සංශෝධනය කරන දිනය මෙහි දක්වන අතර ඒදිනෙන් පසු ලියාපදිංචි වන අය නව මුදල ගෙවිය යුතු ය.

මුදල් ගෙවා ලියාපදිංචි වන අයට දේශණ මාලාවට සම්බන්ධ වීම සදහා වන Link ඒක  විද්‍යුත් තැපැලෙන් දන්වනු ඇත. ඒම Link ඒක  හරහා ලියාපදිංචි වන අයට දේශණ සදහා සහභාගි විය හැක.

2020.11.12 දින හෝ ඒදිනට පෙර මෙම පාඨමාලාව සදහා බැංකුවට මුදල් ගෙවු අය ඒම ගෙවු මුදල පමාණවත් වන අතර නැවත වැඩිපුර ගෙවීමට අවශ්‍ය නැත.

රැ 2000.00 පාඨමාලාවට ලියාපදිංචිවීමට  අවස්ථාව ලැබෙන්නේ මෙම දිනවල ලියාපදිංචි වන අයට පමණක් බව සලකන්න. මෙම මුදලට පාඨමාලාව හැදැරීමට අවස්ථාව ලබා දී තිබෙන්නේ කොරෝනා වෛරස් තත්ත්වය නිසා දෛනික ජන ජීවිතය අකර්මණ්‍ය වී ඇති අවස්ථාවක ආයතනය ලබා දෙන සහනයක් ලෙස පමණි.  

ලංකා බැංකුවේ විජේරාම ශාඛාවේ ඇති අංක 76637021  දරණ “දකුණු ආසියා අන්තර්ජාතික උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය” යන ගිණුමට දිවයිනේ පිහිටි  ඔ්නෑම ලංකා බැංකු ශාඛාවකින් හෝ අන්තර්ජාලය හරහා රු 2000 ක මුදල බැර කරන්න. අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීමේදී ගිණූම පිහිටි ශාඛාව යන්නට “විජේරාම ශාඛාව” ලෙස සදහන් කරන්න. දේශනවලට සහභාගි වන අයගේ හැදුනුම්පත් අංකය  හා නම පැහැදිලිව බැංකු ලදුපතේ සටහන් කර  0727573044 අංකයට whatsapp මගින් ඒවන්න.  ඉන්පසු පහත පෝරමය පුරවා submit කරන්න.

බැංකුවට ඉහත මුදල ගෙවා පහත පොරමය පුරවා ඒවන අයට හරහා සජීවිව you tube හරහා දේශණවලට සම්බන්ධවීමට හා උපදේස් විද්‍යුත් තැපැලෙන් ඒවනු ඇත.

මෙම පාඨමාලාව හරහා ඉංග්‍රීසි භාෂෘවෙන් කථා කිරීම සදහා වන නිපුණතා අනිවාර්යෙන්ම අප දියුණු කරන්නෙමු. පාඨාමාලව සාර්ථකව නිමකරන අය කිසිදු චකිතයකින් තොරව ඉංග්‍රීසියෙන් කථා කල හැකි මට්ටමට ලගා වන බව වගකීමෙන් ප්‍රකාශ කරන්නෙමු.

ලිිිිිිියාපදිංචි වු සිසු සිසුවියන් සජීවීව දේශණවලට සම්බන්ධවීමට හා දේශණ 20 නැරඹීම සදහා මෙම Link ඒක මත Click කරන්න.

Last Update: 12.11.2020 11.00pm