Researches & Presentation

කියාමුලීක පර්යේෂණයක් යනු කුමක් ද? කියාමුලික පරික්ෂණයක් කිරීමට උපදෙස්.

hghghghgg

ප්‍රජා සබඳතාවල වැදගත්කම – S.P ඉරේෂා සංජීවනී ජයවර්ධන

ගුරුවරුන්ගේ දඩුවම් – සුෂාණි ශිරංගා පතිරාජ

දරුවන්ගේ පෞරුෂ සංවර්ධනය – ප්‍රියංකා දිල්රුක්ෂි ප්‍රනාන්දු

මුඛ පිළිකා රෝග මර්දනය කල හැකිද ? – H . ඉරේෂා උමයංගනී සිරිවර්ධන

රටේ සංවර්ධනය සදහා දක්ෂතා ඇති සම්පත් දායකයන් බිහිකිරීම – රුක්ෂිනි ශශිකලා රාජපක්ෂ Part IPart IIPart III

ආර්ථික දුෂ්කරතා ඇති පවුල් වල පෝෂණය – එම්.ඒ. චිත්‍රාංගනී පෙරේරා

මුල් ළමාවිය දරුවන්ගේ සදාචාර සංවර්ධනය – කේ.එම්.එම්.ආර්. තුෂ්මාලි ප්‍රනීති තිලකරත්න Part IPart II

පවුල තුලින් ඉටුවිය යුතු යුතුකම් සහ වගකීම් – ඇම්.ආර්. චමරි නිරෝෂා සඳමාලි

අපෙන් ගිලිහී යන සංස්කෘතික වටිනාකමින් හෙබි ජන ක්‍රීඩා – දිලිනි අමරසිරි ගුණවර්ධන Part IPart IIPart III

මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු – සුදර්ශනී ශිරෝමාලි හේවාසිංහ Part IPart II

සාර්ථක පවුල් ජීවිතය සහ ළමුන්ගේ අනාගතය – පී.ඩී. මාලි මනෝමනි Part IPart II

විද්‍යුත් මාධ්‍ය භාවිතය හේතුවෙන් සිදුවන සාරධර්ම පිරිහීම – එච්.එම්. විද්‍යානි නදීශා

බස්නාහිර පළාතේ මුල් ළමාවිය දරුවන් ප්‍රිය කරන ආහාර – U. තිලිණි දිල්රුක්ෂි පෙරේරා

මව හෝ පියා අහිමි පවුල්වල චර්යා ගැටලු – පී.ජී. නිල්මිණී වීරසිංහ part IPart II

වීදි දරුවන්ගේ මුලික අයිතිවාසිකම් – ජී. සඳමාලි ඉෂාර කරුණාරත්න Part IPart II

දරුවන්ගේ පෞරුෂ සංවර්ධනය සඳහා මවගේ වගකීම – එච්.ඩී. ගයානි කසුනි

දරුවන්ගේ පෞරුෂ සංවර්ධනයට දෙමාපියන්ගෙන් සහ වැඩිහිටියන්ගෙන් ලැබෙන දායකත්වය – P.W.C ප්‍රියංගනී Part I-Part II

විශේෂ අධ්‍යාපන අවශ්‍යතා ඇති සිසුන්ගේ සංවර්ධනය නංවාලීම – වජිරා.යූ.ආර් ධර්මසිරි

ළමුන්ගේ සමාජානුයෝගී චර්යා විමර්ශනය කිරීම – කේ.වී. කාංචනා සිරිවර්ධන Part IPart II

ළමුන් මන්දපෝෂණයට ලක්වීමට බලපාන හේතු – එච්.ඩී. ශාලිකා සේනානි Part IPart II

මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන සේවාව – ලක්මිණි සඳුනි ඔබේසේකර

මුල් ළමාවිය දරුවන් අඩු ක්‍රියාශීලි වීම සඳහා බලපාන සාධක – එස්.එම්. මධුභාෂිනි සමරකෝන් Part IPart IIPart III

නිවසේ පරිසරය දරුවන්ගේ සංවර්ධනයට දායක වන ආකාරය – ඩී.එම්.ජී.එන්.පී . දිසානායක Part IPart II

ප්‍රාථමික සිසුන්ගේ ළමා මනස වර්ධනය කෙරෙහි චිත්‍ර කලාවේ බලපෑම – නිරංජලා දිල්රුක්ෂි වීරසිංහ

පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයට කෙසේ බලපායිද ? – ඊ.පී. වින්ධ්‍යා ශ්‍රීමාලි Part IPart IIPart III

පූර්ව ප්‍රසව අවධියේ මවට ඇතිවන ගැටළු

ගැබිණි සමයේ දී මුහුණ දීමට සිදුවන කායික ගැටළු – එම්. නිශාදි රමේෂිකා ප්‍රනාන්දු Part IPart II

අයහපත් මුඛ සෞඛය හේතුවෙන් ළමුන් මුහුණ පාන ගැටළු – ඒ.ඒ.ඩි. නිරංජලා දිල්රුක්ෂි Part IPart IIPart III

වර්ධන ඌණතා පෙන්නුම් කරන කාල සීමාව – එම්.ඒ.සී.කේ. දිසානායක Part IPart II

ඉගෙනුම් ක්‍රම වේදවල ස්වභාවය අධ්‍යනය කිරීම – යූ.ඩබ්ලිව්.ආර්. අංජලික සෙව්වන්දි දිසානායක

මුල් ළමාවිය දරුවන් සඳහා දඬුවම් අත්‍යවශ්‍යමද ? – එච්.එච් නයනහංසි ද සිල්වා Part IPart II

විද්‍යුත් මාධ්‍ය භාවිතය හේතුවෙන් සිදුවන සාරධර්ම පිරිහීම – H.K. ඉවෝන් ප්‍රියංගිකා පීරිස්

දරුවාගේ හිතකර සමාජ චර්යා සංවර්ධනය – එම්.කේ. දිනුෂා නෙළුම්මාලි කුලතුංග

වර්තමානයේ වීදි දරුවන් ගෙවන්නා වූ ජීවිත වල ස්වභාවය – එස්.පී. හර්ෂා එරංගනී

කායික සහ මානසික සංවර්ධනය මග හරවා ගැනීම සඳහා – S.W. රුචිරා උපේක්ෂා සිල්වා Part IPart II

පෙර පාසල් ළමයාගේ විවිධ හැසිරීම් රටා – එම්.ටී. ෆාතුමා රුක්ෂානා

මුල් ළමාවියේ ක්‍රියාකාරකම්හි යෙදෙන දරුවන්ගේ වෙනස්කම් – කේ.එම්.එස්. ප්‍රමෝදී කෝෂිලා සේනාධීර Part IPart IIPart III

විද්‍යුත් මාද්‍ය භාවිතය තුලින් දරුවන් අපචාර වලට බඳුන් වන ආකාරය – W.K චතුරිකා නිලුපුලි

බහුවිධ බුද්ධි න්‍යාය අනුව බුද්ධිමය දක්ෂතා හඳුනාගැනීම – P.K. ලිහිණි ලක්ෂාණි Part IPart II

ළමුන් සඳහා නිවස පදනම් කරගත් අධ්‍යාපනය සාර්ථකද ? – K.M. නෙලුකා දුලාංජලී රොඩ්‍ර්ගෙෘ්

විවිද පවුල් පසුබිම් තුල හැදී වැඩෙන දරුවන්ගේ මානසික තත්වයන් – ප්‍රමිතා ප්‍රසාදි රූබසිංහ

මවු පිය සෙනෙහස අහිමි දරුවන්ගේ චිත්තවේග ගැටළු තත්වයන් – ඒ.ඒ.ඩී. දනුෂ්කා සුභාෂණී

කථන ඌනථා ඇති දරුවන්ගේ කථන කුසලතා සංවර්ධනය කිරීම – Farah kamaldeen

ළමුන් ආක්‍රමණශීලී වීමට හේතු සහ ඒවා වලක්වා ගැනීම – R.H.D. මල්ෂානි ප්‍රේමරත්න Part IPart II

රිය අනතුරු හේතුවෙන් අනතුරට පත්වන ළමුන් මුහුණදෙන ගැටළු – ඒ.එම්. සමිතා සමන්මලී කුමාරි කුලතුංග

මදසරු භාවයෙන් පීඩාවට පත් කාන්තාව – එන්.ජී. ලක්මිණී ජයසේන Part IPart IIPart III

1-5 ශ්‍රේණි ළමුන් මුහුණපාන ගැටළු – W.A. චන්දිමා නිලිමිණී Part IPart II

දෙමාපියන්ගේ නුසුදුසු චර්යා හේතුවෙන් ළමුන්ට මුහුණ පෑමට සිදුවන දුෂ්කරතා – K.H.M. යේනුකා ගංගානි කරුණාරත්න

Practical life activities for development of Early Childhood – H.H. Buddhika Sandamali

ආර්ථික දුෂ්කරතා ඇති පවුල් වල ළමුන්ගේ ගැටළු – එන්. සුදර්ශනී පෙරේරා Part IPart IIPart III

දරුවන්ගේ පෞරුෂ සංවර්ධනය සඳහා න්‍යෂ්ටික සහ විස්තෘත පවුලේ බලපෑම – ඩබ්.ජී.ජී. දිනුෂා දර්ශනී ජයසූරිය Part IPart II

දෙමාපියන් අසීමාන්තික ලෙස රූපවාහිණිය බැලීමෙන් දරුවන්ට වන අයහපත – එල්.ඒ.එන්. මදුශානි ගුණතිලක

මුල් ළමාවියේ ඉගෙනුම් ක්‍රමවේද – එරන්තිකා නේමාලි සිරිවර්ධන

පෙරපාසල තුලින් ළමයාගේ පෞරුෂය සංවර්ධනය කලයුත්තේ කෙසේද ? – T.H. සචිනි සුරේෂිකා Part IPart II

අධ්‍යාපනයේ තරඟකාරිත්වය නිසා සාරධර්ම පිරිහේද ? – බී.ඩී. මදුෂා ප්‍රනාන්දු Part IPart II

ළමුන් ලිංගිකව අපයෝජනයට හසුවීමට බලපාන හේතු – I.G. නිශාදි කල්පනා

ඩවුන් සින්ඩ්‍රෝමය සහිත දරුවන් හඳුනාගෙන ඔවුන්ගේ වර්ධනයට සහය වීම – ඉහල කත්‍රිගේ මදුෂානි දර්ශිකා

දරුවන් තුළ ආක්‍රමණශීලි චර්යාවන්ට නිවෙස් පරිසරයෙන් ඇතිවන බලපෑම – සුමුදු නිලුෂා දිස්මි ගුණසේකර

ළමාවිය සංවර්ධනයට ගුරුවරියගේ දායකත්වය – ඉෂාණි බුද්ධිකා දිසානායක

දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය කෙරෙහි පවුල් පරිසරය ඇතිකරන බලපෑම – W.A. සුරංගි වාසනා

පෙර පාසල් දරුවාගේ චතුර්විධ බාශා නිවැරදිව සංවර්ධනය කලයුත්තේ කෙසේද ? – එල්.ඩී. වජිරා නානායක්කාර

විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති ළමුන් හඳුනාගනිමු – M.W. චමරි මධුශාන්ති Part IPart IIPart III

ගැහැනියක් ගණිකාවක් වන්නේ කෙසේද ? – කුලක්ෂි ඕෂධී අල්විස් Part I– Part II

යෞවනයන් මත්පැන් සහ මත් ද්‍රව්‍ය වෙත ඇබ්බැහි වීමට බලපාන හේතු – ආර්.එම්.කේ . ගීතානි ප්‍රියදර්ශනී රාජනායක

මුල් ළමාවිය දරුවන්ගේ චර්යා රටා – M.V. දුලංජලි මදුරාවල Part IPart IIPart IIIPart IV

ඉගෙනුම් දුෂ්කරතා සහිත සිසුන් හඳුනාගැනීම – G.K.D.M. නදීකා අනුරාධි ජයවීර Part IPart IIPart IIIPart IV

Research on the Life Style of Street Children in Sri Lanka – Sr. Niroshani Vidurangika

මුල් ළමාවිය සංවර්ධනයේදී රැකවරණය – ඩී.එල්. සරලා ප්‍රේශ්‍යානි ලියනගේ Part IPart II

පෙර පාසල් දරුවන් තුල දක්නට ලැබෙන මුඛ සෞඛ්‍ය ගැටලු – ලක්ෂ්මිනි පතිරණ

මුල් ළමාවිය දරුවන්ට අකුරු ලිවීම කෙරෙහි ගුරුවරුන්ගේ බලපෑම – B. උදේනි සෙව්වන්දි Part IPart IIPart III

පරිවාසයන් තුල වෙසෙන මුල් ළමාවිය දරුවන්ගේ පෞරුෂ සංවර්ධනය – M.A.D.C කුමාරි Part IPart II

අනුකරණය හේතුවෙන් ළමුන්ට ඇති විය හැකි ගැටළු – ජී.ඒ. මනීෂා රංගනී

අව පීඩිත තත්වයන්ට මුහුණ දෙන තරුණ තරුණියන් – H.G.G.M . හපුහින්න

දරුවෙකු හදාවඩා ගැනීම සහ දෙමාපිය වගකීම – P.G. මෙලනි ඉරංගිකා Part IPart II

පාසල් යන වයසේ දරුවන් පාසල් නොයාමට හේතු – කේ.ඒ. දුෂාන්ති සංජීවනී

මුල් ළමාවිය දරුවන්ගේ අයහපත් චර්යා රටා Part IPart IIPart III

Early Childhood Education Will Affect The Childs Development – D.M Thilanka Subodhi Karunathilake

How Parental Separation Effects on Child Development – Fathima Arafa Rafique

යොවුන් වියේ මානසික ගැටලු තුලින් අධ්‍යාපනයට සිදුවන බාධාවන් – ආර්.අයි.බී. නුවන්තික පියුමාලි

ඉගෙනුම කෙරෙහි අවධානය අඩු ළමුන් ඉගෙනුමට පොලඹවා ගැනීම – L.G.A. ප්‍රබෝධනී උදේශිකා

වත්මන් සමාජයේ සිදුවන ළමා අපයෝජන සහ ඉන් පීඩාවට පත් ළමුන්ගේ ගැටළු විමර්ශණය කිරීම – සිත්ති සරීනා

අවධානය රහිත ළමුන් ඉගෙනීම වෙත යොමු කිරීම – S.C.R.A. හේෂානි රසාංජලි ගුණසේකර Part Ipart II

ළමා අපයෝජන වල ස්වභාවය සහ ළමුන් අපයෝජනයට හසුවීමට බලපාන හේතු – ප්‍රභාෂ් සුදර්ශනී ගමගේ

මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන කළමනාකරණය සහ සෙල්ලම් මිදුල කලමනාකරණය – බී.ජී. තුෂාන්තිකා දිල්හානි Part Ipart IIPart IIIPart IV– Part VPart VI

මුල් ළමාවිය දරුවන්ගේ බර අඩුවීමට හේතු – සමන්ති වජිරා තලගහවත්ත Part IPart IIPart III

ළමා අපයෝජනය – E.A.D. දුතිකා මධුෂානි

පෙර පාසල් ළමුන්ට බහුලව වැළඳෙන ලෙඩ රෝග – S මාෂා පසඟතුරාණි ප්‍රනාන්දු Part IPart II

මුල් ළමාවිය දරුවන්ගේ මුලික ගණිත සංකල්ප – කේ.ඩී. ක්‍රිෂ්මි නිරෝදා ජයවර්ධන

කළමණාකාරිත්වයෙන් යුත් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය – ඊ.එම්. හෂිකා මධුෂානි පෙරේරා

මුල් ළමාවිය දරුවාගේ පූර්ණ පෞරුෂ සංවර්ධනය – සූසන් ඉලෙන් රේෂල් වොන්හාට්

රට රැකියාවට ගිය අම්මලාගේ හෙට දවස අහිමි වූ මල් කැකුළු – ඩබ්.කේ. චන්ද්‍රානි මැණිකේ Part IPart II

පෙර පාසල් පද්ධති කළමනාකරණය – කේ.කේ. ඉෂන්තිකා ප්‍රසංගනී Part IPart II

මුල් ළමාවිය මධ්‍යස්ථාන වල ප්‍රමිතීන්, දරුවන්ගේ පෞරුෂ සංවර්ධනයට බලපාන ආකාරය – බී.ඒ. සොනාලි කුමාරසිංහ

සදුමිණී කස්තුරිආරච්චි – විශේෂ අධ්‍යාපන අවශ්‍යතා සහිත දරුවන්

sara project Problem faced by parents of hypractive childrens

Chamali_Chinthadi_ 3345 PDF මුල් ළමාවිය දරුවන්ගෙ’ පෞර්ෂය සදහා දෙමවිපියන්ගේ කාර්යභාරය

H.G. Wathsala Sewwandi මුල් ළමා විය දරුවන්ගේ දන්ත සෞඛ්‍ය වර්ධනය කරන්නේ කෙසේද

Kaweesha Udayangi අසාමාන්‍ය හැසිරිම් හදුනාගැනීම

M.S. Subashini Cooray “HOW DO WE USE TEACHING AIDS IN PRE SCHOOL

N.U Dinusha මුල් ලමාව්ය දරුවන්ගේ පෙර ලිවිමෙ හැකියා සංවර්ධනය කිරිමෙ වැදගත්කම

Navani Pavitra- පෙර පාසල් ගිය හා පෙරපාසල් නොගිය දරුවන්ගේ ඉගෙනුමෙ පවතින වෙනස

Nimalee Jayarathna මුල් ලමාවිය දරුවත්ගේ ප්‍රචණ්ඩත්වයට පවුලේ බලපෑම

 

P.A. Tekla Rusheni – 5 ශේණිය ව්භාගය ඉලක්ක කර පෙරපාසල් අධ්‍යාපනය මෙහෙයවන්නේ ද

Pramitha Subashini මුල් ළමාව්ය දරුවා සතුට්න් සිටිමට නිවසේ පරිසරය කෙසේ බලපෑම කරයි ද

Takshila Tharindhi- චතුර්ව්ධ භාෂා කුසලතා

T.P.Sumanawathi – ළමයා හා සමායෝජනය

 

 

 

 

gjgjffjfj